Guía para la compra pública de TIC de l’Ajuntament de Barcelona.

https://weblimpieza.com/wp-content/uploads/2017/12/Guia-Compra-Pública-TIC.pdf

Guia-Compra-Pública-TIC